افشاء واحد ۸۴۰

افشاء واحد ۸۴۰- واحد عملیات تروریستی نیروی قدس


طی سه سال اخیر در نیروی قدس سپاه یک واحد عملیاتی مخفیانه تاسیس گردیده است.  وظیفه این واحد برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی در خارج از ایران وبرضد اهداف غربی و عوامل معارضه ایرانی می باشد. این واحد با شماره ۸۴۰ شناخته می شود ویک واحد کاملاً سری می باشد ودر حال حاضر یزدان میر موسوم به "سردار باقری" رئیس این واحد می باشد.بخشهای عملیاتی این واحد بر طبق مناطق جغرافیایی به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند

ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ و آفریقا

   قفقاز و آسیا

 اروپا و آمریکا

علاوه بر بخشهای فوق در این واحد یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عوامل معارضه نیز موجود می باشد که وظیفه آن انجام عملیات برضد عوامل معارضه در خارج از ایران است

در سالهای اخیر بسیاری از فعالیتهای این واحد کشف و خنثی شده است. به عنوان مثال می توان به راه اندازی یک شبکه ازتبعه های پاکستان در اروپا اشاره نمود که حتی قسمت عمده ای از اعضا این باند تحت بازجویی قرار گرفته وحتی برخی نیز محکوم شده اند. این واحد مشغول بکارگیری ایرانیان ساکن ایالات متحده بوده وحتی تلاش نموده تا با جذب شهروندان کشور آذربایجان اقدام به انجام فعالیتهای عملیاتی و ترور بزند