در مرکز انتقال سلاح و مهمات از ایران به سوریه: شیخ حیدر ابراهیم الغراوی فرمانده جنبش انصار الله الاوفیاء عراق

در چند سال اخیر ایران در حال اقدام برای انتقال سلاح استراتژیکی از ایران به سوریه  از طریق مسیر زمینی از راه عراق است. اینطور که به نظر میرسد بعد از اواخر سال 2019، در این ایام مجددا  فعالیت این مسیر انتقال سلاح با حجم بسیار چشمگیری از نو آغاز شده است. کسی که انتقال این سلاح و تجهیزات حساس را در مسیر زمینی برای عوامل سپاه  قدس عراق انجام میدهد، یک تیم ویژه و سری  به ریاست شیخ حیدر ابراهیم الغراوی، فرمانده جنبش انصار الله الاوفیاء میباشد

:این تیم از عوامل زیر تشکیل شده است

رعد محمد کاظم

مرتضی حسین الدبیسی

شیخ حیدر الغراوی به عنوان یک حامی وفادار و قدیمی ایران معروف است. روابط انصار الله الاوفیاء (که به بسیج مردمی عراق تعلق دارد (حشدالشعبی)) و سپاه و نیروی قدس روابطی سالیانه و قدیمی است. اخیرا این جنبش با هدایت شیخ حیدر الغراوی، نقش مرکزی و مهمی در کمک به ایران برای پیشبرد انتقال سلاح و مهمات در منطقه دارد و یکی از انتقالاتی که انجام داده است در اوایل ماه فوریه امسال در مرز عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفته است

بطور کلی این جنبش هزارعضو فعال دارد که در سراسر عراق منجمله در منطقه غرب عراق و در محوطه مجاور مرز عراق با سوریه مستقر هستند و بطور روزمره  برای پیشبرد منافع ایران و سپاه و نیروی قدس در عراق فعالیت می کنند