علی رضا رضوانی که به یاسر یا رضا رضوی هم معروف است، فرد کلیدی از طرف نیروی قدس در سوریه است که به عنوان بخشی از سمتش با عوامل مختلفی که به انتقال تسلیحات از ایران میپردازند در ارتباط است

رضوانی در گذشته در یگان ۱۹۰ نیروی قدس خدمت کرده است

نامبرده دائما در تهران در آدرس: بزرگراه باقری- شهرک البرز- البرز ۵- واحد ۳۱ زندگی میکرد

در ماه های اخیر، از سپتامبر ۲۰۲۱، رضوانی به عنوان بخشی از کارش در سوریه اقامت دارد