برج گلزار

دفتر مجید علوی، از عوامل برجسته واحد ۴۰۰ نیروی قدس، در برج گلزار، واقع در شمال تهران قرار دارد. این برج در خیابان گلزار، در جنوب میدان هروی واقع شده است