دفتر در ساختمان ایران زمین

دفتر نیروی قدس که در ساختمان ایران زمین در پاسداران, خیابان وفامنش , تقاطع مکران شمالی واقع شده است