دفتر نیروی قدس

دفتر نیروی قدس در تهران در بلوار دریا پلاک ۲۲۶ بین پاک نژاد وپاک فرحزادی واقع شده است