پادگان آموزشی امام علی

پادگان آموزشی امام علی متعلق به نیروی قدس است که جهت تعلیم عوامل تروریستی از آن استفاده می شود

این پادگان در محله سعد آباد واقع در شمال تهران قرار گرقته است

پادگان امام علی در شمال کاخ سعد اباد واقع می باشد

آدرس: خیابان البرز تجریش

پادگان مذکور حهت آموزش وتعلیم تروریست هایی از ملل مختلف منجمله عراق (خصوصااز بسیج شیعه عراق) عوامل تروریستی کشورهای خلیج فارس تروریست های چچنی مورد استفاده قرار می گیرد. تعلیم گیرندگان به گروه های کوچکی(حداکثر تا ۱۰ تروریست) تقسیم می شوند که این امر به منظور حفظ اصل سری و محرمانه بودن است

پادگان فوق الذکر دارای میدان تیر فضای باز جهت تمرینات کلاس های آموزشی و بناهای مسکونی می باشد