ترور

مردان تحت تعقیب - اطلاعات جدید!

مردان تحت تعقیب - اطلاعات جدید!

ذیلا نمونه ای از جزئیاتی که در گذشته دریافت شده و توسط ما بررسی شده است، ارائه میشود. این مشخصات مربوط به افراد زیر میباشد که به خاطر فعالیت و تعلق سازمانی شان تحت تعقیب می باشند: 

این عوامل در گذشته در پیشبرد فعالیتهای تروریستی، نفوذیابی و صدمه زدن به مخالفان رژیم دست اندرکار بوده و امروزه نیز به پیشبرد این فعالیتها ادامه میدهند....بیشتر بدانید

مسئول طرح پهپاد ایران در عراق

این گزارش بر روی شناسایی و مشخصات فردی که از طریقمسئول طرح پهپاد ایران در عراق  تولید و بکارگیری پهپاد در پس عملیات تسلیحاتی این رزمندگان در عراق قرار دارد، متمرکز میشود.....بیشتر بدانید

مردان تحت تعقیب

ذیلا نمونه ای از جزئیاتی که در گذشته دریافت شده و توسط ما بررسی شده است، ارائه میشود. این مشخصات مربوط به افراد زیر میباشد که به خاطر فعالیت و تعلق سازمانی شان تحت تعقیب می باشند: 

این عوامل در گذشته در پیشبرد فعالیتهای تروریستی، نفوذیابی و صدمه زدن به مخالفان رژیم دست اندرکار بوده و امروزه نیز به پیشبرد این فعالیتها ادامه میدهند....بیشتر بدانید

واحد ۴۰۰ سپاه در حال جذب تروریستهای انتحاری در افغانستان برای ترویج ترور در سراسر جهان است

پیرو پستهای قبلی که در سایت در مورد فعالیت یگان ۴۰۰ در نیروی قدس سپاه منتشر کردیم، در این گزارش اطلاعات دیگری در مورد تلاشها و شیوه های فعالیت این یگان را افشا میکنیم که بطور بیوقفه در انجام حملات و ایجاد تروریسم و کشتار...بیشتر بدانید

کشف یک زیرساخت تروریستی سپاه قدس-  شهروندان ایرانی که در کشورهای مختلف جهان در جهت به پیش بردن عملیات تروریستی فعالیت می کنند

پیگیریهایی که طی چند ماه با مشارکت سرویسهای امنیتی در سراسر دنیا انجام گرفته، افشای یک زیرساخت تروریستی را در پی داشته که توسط نیروی قدس جهت انجام عملیات تهاجمی...بیشتر بدانید

افشاگری – فعالیت افراد ۸۴۰ در عراق

محمد علی مینائی ملقب به محمدی، ۶۶ ساله، وظیفه ریاست پایگاه ۸۴۰ نیروی قدس در عراق را به عهده دارد. مینایی همزمان با فعالیت در واحد ۸۴۰ ، در یگان ۴۰۰ نیز مشغول به کار است و دست راست حامد عبداللهی در عراق محسوب میشود....بیشتر بدانید

ابوجهاد ، رئیس واحد عملیات تروریستی مشترک حزب الله و سپاه قدس ، مخفیانه وارد ایران شد

اخیرا علی وهیب یاسین معروف به ابو جهاد و به حاج ابراهیم در سفری به ایران امده است. یاسین رئیس واحد عملیات ترویستی مشترک شاخه فلسطین در قدس و حزب الله و مسئول ارتباط با تشکیلات فلسطینی نیز میباشد....بیشتر بدانید

یکی از دستیاران واحد ۸۴۰ در ترکیه: آوات حسینی فر 

آوات حسینی فر یک شهروند ایرانی است که پروژه های مختلفی را بدستور رده 840 نیروی قدس به پیش میبرد. وی در چهار چوب خدمات خود به 840 با عوامل جنایی در داخل و خارج ایران منجمله ترکیه درارتباط میباشد....بیشتر بدانید

84010 - ادامه افشاگری 

طبق افشاگریهایی که قبلاً انجام دادیم، رده 84010 مسئول فعالیتهای تروریستی نیروی قدس در اروپا و امریکا است و رضا امیری در راس آن قرار دارد...بیشتر بدانید

حسین حافظ امینی - فعال اصلی فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی در ترکیه

در پی افشای گروه تروریستی نیروی قدس در آلبانی, در اینجا زیرساخت تروریستی جمهوری اسلامی در ترکیه را فاش میکنیم. حسین حافظ امینی که به طور همزمان دارای تابعیت ایران و ترکیه است و در استانبول زندگی می کند, به عنوان یک تاجر ثروتمند شناخته می شود که از جمله مدیران عامل شرکت . می باشد REY AIRLINES هواپیمایی ترکیه ای

ولی در پشت صحنه امینی دو نقش جداگانه را در زندگی بازی...بیشتر بدانید

 شرکت فرزند رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در فعالیت تروریستی

واحد ۸۴۰  نیروی قدس همواره به فعالیت عملیاتی برای ایجاد زیرساخت های تروریستی در سراسر جهان ادامه می دهد

یکی از عرصه های فعالیت این واحد در این اواخر ونزوئلا می باشد. به نظر می رسد که به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی این کشور به ایالات متحده آمریکا و مهمتر از این، روابط خوب دولت آن با جمهوری اسلامی و هرج و مرج حاکم بر این کشور، ونزوئلا واجد شرایط مناسبی برای فعالیت تروریستی است

در این راستا، در تاریخ ۲۴/۱۰ دو تن از فعالان...بیشتر بدانید


افشاء واحد 840

واحد عملیات تروریستی نیروی قدس

طی سه سال اخیر در نیروی قدس سپاه یک واحد عملیاتی مخفیانه تاسیس گردیده است. وظیفه این واحد برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی در خارج از ایران وبرضد اهداف...بیشتر بدانید


نیروی قدس - شبکه های خارجی

طی سالهای اخیر, نیروی قدس ایران برای ایجاد زیرساخت ها وشبکه های متشکل از نیرو های کمکی خارجی منجمله افراد اهل سنت, در تمام جهان, کوشا بوده است. ایجاد این زیرساخت ها وشبکه ها متشکل از استخدام فعالین خارجی, انجام آموزش وتمرینات ودر نهایت بکارگیری مستمر آنها تحت پوشش تجاری ویا مذهبی با تحویل ماموریت در اماکن در دسترس شان است...بیشتر بدانید