افشاگری – فعالیت افراد ۸۴۰ در عراق

محمد علی مینائی ملقب به محمدی، ۶۶ ساله، وظیفه ریاست پایگاه ۸۴۰ نیروی قدس در عراق را به عهده دارد. مینایی همزمان با فعالیت در واحد ۸۴۰ ، در یگان ۴۰۰ نیز مشغول به کار است و دست راست حامد عبداللهی در عراق محسوب میشود

نامبرده تا اوایل سال ۲۰۲۰ همراه با شخصی به نام سید هدایت حسینی فرد که از فعالان ۸۴۰ میباشد در عراق فعالیت می کرد. حسینی فرد پس از اقامت چند ماهه در ایران، در اواخر سال ۲۰۲۰ به پایگاه ۸۴۰ در سوریه منتقل شده و به همراه همسر و سه فرزندش در آنجا زندگی میکند

مینائی تا ماه آوریل گذشته با همسر و چهار فرزندش در آپارتمانی در محله کاظمیه در شمال بغداد سکونت داشت. با شیوع کرونا و انسداد بسیاری از جاده ها در پایتخت، وی با توجه به نزدیکی محله بابل به ساختمان پایگاه واقع درالحکیم، منطقه ای که تحت تسلط ملیشیای شیعه و نیروی قدس میباشد، محل سکونت خود را به آن محله انتقال داد

محمد علی مینائی

سید هدایت حسینی فرد

ِA: آپارتمان قدیمی در محله کاظمیه 

B: موقعیت مکانی پایگاه

C: آپارتمان جدید در محله بابل