ابوجهاد ، رئیس واحد عملیات تروریستی مشترک حزب الله و سپاه قدس ، مخفیانه وارد ایران شد

اخیرا علی وهیب یاسین معروف به ابو جهاد و به حاج ابراهیم در سفری به ایران امده است. یاسین رئیس واحد عملیات ترویستی مشترک شاخه فلسطین در قدس و حزب الله و مسئول ارتباط با تشکیلات فلسطینی نیز میباشد

یاسین و این واحد ترورسیتی زیر نظر سعید ایزدی معروف به حاج رمضان که مسئول انها از سوی نیروی قدس میباشد فعالیات میکنند

چنین مشاهده شده که یاسین برای ملاقات با عوامل نیروی با عوامل نیروی قدس به یکی از امکان مخفی نیروی قدس در تهران رفته است

اخیرا نام واحد تروریستس یاسین در زمره تلاشهای عملیات تروریستی در سراسر جهان به چشم میخورد, منجمله دستگیری فعال حزب الله در امریکا, دستگیری و اخراج یکی از منابع لبنانی به نام حسین محمود یاسین در اوگاندا و افشای یک سلول تروریستی در فرانسه

ملاقات صورت گرفته نشاندهنده احتمال همکاری این دو نهاد در برنامه ریزی عملیات تروریستس میباشد