مسئول طرح پهپاد ایران در عراق

در چارچوب افشای دخالت سپاه قدس در فعالیتهای شبه نظامیان عراقی که توسط ایران پشتیبانی می شوند،  معلوم شده که سلاحهای پهپادهایی که از ایران دریافت میشوند و شبه نظامیان آنها را بکار میگیرند و در حملات مختلف در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیرند خیلی وقتها در پایگاه های عراقی مونتاژ میشوند.

 

این گزارش بر روی شناسایی و مشخصات فردی که از طریق تولید و بکارگیری پهپاد در پس عملیات تسلیحاتی این رزمندگان در عراق قرار دارد، متمرکز میشود.

این فرد یک مقام ارشد ایرانی در سپاه قدس است که با نام مستعار محمد ستاری معروف است.

اهمیت بالقوه ستاری بر اساس اهمیتی است که نظام برای به کارگیری پهپاد از طریق شبه نظامیان وابسته به نظام در عراق و سوریه دارد.

ماهیت کار ستاری شامل هماهنگی با شبه نظامیان عراقی در مورد پهپادها است وی بخصوص مسئول هماهنگی تامین و تسلیح و آموزش شبه نظامیان برای حملاتی که انجام میدهند است.

به همین دلیل، سمت وی در کار نزدیک با همان شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران، مانند عصائب اهل الحق، گردانهای حزب الله و سازمان بدر، توصیف میشود.

همچنین، سمت وی ملزم به مسافرت است، همانطورکه در گذشته چندین بار به عراق سفر کرده مثل ماه آوریل اخیر، و شاید هم به سوریه سفر کرده باشد.

 

در چهارچوب مشخصات شخصی وی، میتوان مشخصات زیر را ذکر کرد:

نام واقعی: محمد جواد لطفی

تاریخ تولد: 07.09.1986

محل تولد : منطقه الیگودرز، استان لرستان

پاسپورت: 51007148E

شماره تلفن: 989125156525  

عضویت تخصصی : واحد 402 که زیر مجموعه سپاه قدس است

نمونه ای از عکسهای وی: