واحد ۴۰۰ سپاه در حال جذب تروریستهای انتحاری در افغانستان برای ترویج ترور در سراسر جهان است

پیرو پستهای قبلی که در سایت در مورد فعالیت یگان ۴۰۰ در نیروی قدس سپاه منتشر کردیم، در این گزارش اطلاعات دیگری در مورد تلاشها و شیوه های فعالیت این یگان را افشا میکنیم که بطور بیوقفه در انجام حملات و ایجاد تروریسم و کشتار و تخریب در دنیا فعالیت میکند.

گزارشات متعدد که اخیراً از افغانستان واصل شده حاکی از تلاشهایی است که از سوی نمایندگان رسمی ایرانی از جمله افراد رده ۴۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  در جهت راه اندازی و اعزام تروریستهای افغانی به سراسر جهان جهت انجام عملیاتهای تروریستی میباشد.

در چهارچوب افشا این روش، بعضی از عوامل ایرانی که مسئول این اعزام میباشند نیز افشا شده اند:

علیرضا تاجیک تبعه افغانی-ایرانی متولد ۱۹۹۱ به شماره ملی ۲۰۸۲۲۱۸۲۲۸ - کارمند واحد ۴۰۰ نیروی قدس.

نامبرده در عملیات تروریستی خنثی شده در نوامبر ۲۰۲۲ در گرجستان دخیل بوده و از آن موقع تحت تعقیب بین المللی قرار دارد.

حسین رحمانی، متولد ۱۹۷۹ ، شماره ملی ۴۱۷۰۱۴۰۷۷۱ ، فعال در واحد ۴۰۰ نیروی قدس میباشد. وی بطور مستقیم در جذب افغانیها دخیل است.

در پی رهگیری مستمر صورت گرفته، هم اکنون افشا شده است که تاجیک و رحمانی تحت فرماندهی حسین رهبان فعالیت میکنند.حسین رهبران متولد ۲۳/۰۸/۱۹۷۷  با شماره ملی ۲۲۴۸۸۷۵۱۱  ، مقام ارشد واحد ۴۰۰ که قبلا" فرماندهی تیم ترور که سعی در انجام عملیات تروریستی در گرجستان داشته را بر عهده داشته و از آن زمان تحت تعقیب میباشد.

حسین رهبان

حسین رحمانی

علیرضا تاجیک