84010 - ادامه افشاگری


طبق افشاگریهایی که قبلاً انجام دادیم، رده 84010 مسئول فعالیتهای تروریستی نیروی قدس در اروپا و امریکا است و رضا امیری در راس آن قرار دارد

 

از فعالان رده 84010 میتوان از افراد زیر نام برد

 

سیدمحمدحسن حجازی، یکی از فعالان این رده و مسئول فعالیت در کشورهای آمریکای لاتین است. حجازی پسر علی اصغر حجازی قائم مقام دفتر رهبری است و در این راستا مورد توجه خاص نیروی قدس قرار دارد و از احترام ویژه ای برخوردار است.  نام حجازی در گذشته طی یک فعالیت عملیاتی در ترکیه در سایت ما برملا شد

مرتضی فرامرزی، یک فعال با سابقه این رده است که با حجازی در این فعالیت در ترکیه همراه بوده و از یک گذرنامه با نام مستعار صابر رمضانی استفاده کرده است

محمد ابراهیمی ورنوس فدرانی به عنوان مسئول آموزش رده انجام وظیفه می کند

محمود اقبال، فعال پاکستانی که با ویلچر حرکت می کند و ساکن ایران است

علی صالحی، عضو فعال قدیمی نیروی قدس که در گذشته در المان فعالیت داشته و روابط زیادی در ترکیه دارد

 

محمد ابراهیمی


علی صالحی 

محمود اقبال