VSQUDS از فعالیت های غیر مشروع یکی دیگر از ارگانهای جمهوری اسلامی پرده برمیدارد

با بازیکن جدید در عرصه فعالیت های تروریستی رژیم ایران آشنا شوید سازمان اطلاعات سپاه

سازمان اطلاعات سپاه که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد در ابتدا فعالیت خود راعمدتا در زمینه امنیت داخلی متمرکز کرده بود

با گذر زمان، این سازمان در حوزه ضد جاسوسی و جمع آوری اطلاعات نیز دخیل شد

اما اطلاعاتی که ما امروز آشکار میکنیم نشانگر واقعیت دیگری است

سازمان اطلاعات سپاه یک نهاد اطلاعاتی عادی نیست در عمل این سازمان نیز همانند رده ۸۴۰ و ۴۰۰ نیروی قدس، فعالیت گسترده ای برای برنامه ریزی و انجام حملات تروریستی در سراسر دنیا به پیش میبرد

سازمان اطلاعات سپاه، متشکل از معاونتهای مختلف، امکانات و عوامل بسیاری را برای پیشبرد برنامه های تروریستی خود به کار میگیرد


رضا سراج

۴۰۰۰

عاونت عملیات ویژه


علی محبعلی

۸۰۰

معاونت اطلاعات خارجی


روح الله بازقندی

۱۵۰۰

معاونت

ضد جاسوسی


حمیدرضا نعمتی

۲۰۰۰

معاونت سایبری


حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه

در این راستا، این سازمان، از زیرساختهای دیگری، منجمله شبکه وابستگان نظامی رژیم در سراسر جهان بهره میبرد

نمونه هایی از برنامه های تروریستی نافرجام سازمان تا به امروز: اقدام برای سوء قصد به جان بی گناهان در خاک قبرس

برنامه سوء قصد به جان یکی از عوامل اپوزیسیون در اوگاندا

خوشبتختانه تمام این تلاشها با شکست روبرو شده اند

و اما در کارنامه پر شکست سازمان اطلاعات سپاه اخیرا یک برگ ننگین دیگر نیز اضافه شد یک عملیات تروریستی نافرجام دیگر در کشور امارات متحده عربی

نابخردی و ناشی گری سازمان اطلاعات سپاه و افتضاحات پی در پی آن در تمام برنامه هایی که تلاش برای پیشبردشان را دارد، باید سردمداران این سازمان را به این فکر بیاندازد که عاقبت این اقدامات خوشایند نخواهد بود


سایت

VSQUDS

به ارائه اطلاعات مشروح در مورد این سازمان و تلاش آن برای انجام اقدامات تروریستی ادامه خواهد داد