بهنام شهریاری - ژویه ۲۰۱۶

در سال گذشته بهنام شهریاری موقعیت خود  را به عنوان یک عامل بسیار موثر بر رابطه استراتژیک و پنهان بین سپاه وحزب الله لبنان تحکیم کرد. شهریاری یک محور مرکزی در اداره قاچاق تسلیحات استراتژیکی از ایران به لبنان از راه سوریه می باشد.به غیر از قاچاق تسلیحات شهریاری مسئول ساختن و مدیریت زیرساختی می باشد که به نیروی قدس امکان می دهد که تسلیحات حساس از ایران به حزب الله لبنان انتقال یابد. به همین دلیل شهریاری در سوریه و لبنان شبکه روابط گسترده ای را برای قاچاق کالا ایجاد نموده است. این شبکه قاچاق توسط شرکتهای پوششی مختلف حمایت می شود. این شرکتها انتقال مبالغ کلان بین سازمانها وسران آنها را امکان پذیر می سازند.در رابطه ایران با حزب الله شهریاری نقشی کلیدی دارد و توسط مدیران مستقیم خود, علی الخصوص قاسم سلیمانی که در این اواخر با مشکلات زیادی در به پیش برد ماموریت هایش مواجه شده, حمایت می شود:

-لبنان (فوریه ۲۰۱۵):شهریاری مسئول محموله تسلیحات ایرانی بود که در فرودگاه بین المللی بیروت فرود آمد. این فعالیت پنهانی اخیرا در رسانه های بین المللی منتشر شد و در پی این انتشار, عوامل امنیتی در فرودگاه دستور تشدید کنترل اتباع ایرانی که در بیروت فرود میایند را صادر نمود.

-یمن (اوریل ۲۰۱۵): شهریاری مسئولیت انتقال محموله های تسلیحاتی از ایران به نیروهای حوثی در یمن را عهده دار شد. در این میان, وی شخصا این انتقال ها را همراهی میکرد. در دو مورد محموله هایی که توسط کشتی در حال انتقال بودند مجبور به دور زدن شده و به مقصد خود نرسیدند. 

سوریه (مه ۲۰۱۵): محموله های تسلیحات ویژه که شهریاری مسئول انتقال آنها از ایران به سوریه بود, هنگامی که به سوریه رسیدند, خنثی شدند.در این راستا, واحد شهریاری, واحد ۱۹۰, که مسئولیت قاچاق تسلیحات ایرانی به کشورها و سازمانهایی که توسط تهران حمایت می شوند را به عهده داشته, طی ماهای اخیر مورد تحقیق عمیق و شدید قرار گرفت.این تحقیقات جستجو در دفاتر واحد را نیز در بر داشته وحتی منجر به بازداشت چندین فرد از فعالان ۱۹۰ گردیده.