حسین رهبان یکی از فعالان باسابقه  و ارشد واحد ۴۰۰ نیروی قدس، زیر دست حامد عبداللهی فرمانده واحد میباشد.

حسین رهبان یکی از فعالان باسابقه  و ارشد واحد ۴۰۰ نیروی قدس، زیر دست حامد عبداللهی فرمانده واحد میباشد.

اخیرا افشا گردیده که رهبان  یک شبکه ترور از سوی  نیروی قدس هدایت میکرده که در راس آن  دو شهروند ایرانی مقیم ایران  بنام علی فیضیپور و محمد رضا عربلو قرار دارند. از جمله فعالیتهای  این شبکه در عراق، ارمنستان، اسرائیل و غیره شناسایی شده است.

رهبان، فیضیپور و شبکه اش را اعزام کرده بوده که جهت ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان مهمات تهیه کنند. اعضای شبکه فیضیپور وعربلو در نوامبر ۲۲ در گرجستان  بازداشت شدند و به عملیات ترور اعتراف کردند، همینطور تیمی که از آنها مهمات دریافت کرده و قصد ترور شهروند اسرائیلی را داشتند.

خود رهبان به عنوان یک مقام ارشد در واحد ۴۰۰ بیشتر از تهران و عراق فعالیت میکند.

مشخصات حسین رهبان :