دادگاه امور امنیتی در اردن در ماه ژوئن ۲۰۱۶، حکم ۱۵ سال حبس برای یک فعال نیروی قدس عراقی تبار به نام خالد الربیعی، صادر کرد

الربیعی به جرم نگهداری و حمل ۴۴ کیلوگرم مواد منفجره با هدف انجام حملات تروریستی، محکوم شد

الربیعی پس از دستگیری در اوریل ۲۰۱۵، بازپرسان را به یک مکان مخفی در جنگلی نزدیک شهر جرش در اردن که مواد منفجره در آنجا قرار داشت راهنمایی کرد

در طول سالهای متمادی الربیعی برای یگانهای مختلف اطلاعات ایران و سپاه منجمله نیروی قدس، فعالیت کرد

استفاده از اشخاص غیر ایرانی تبار، با این هدف که سرنخی از خود بر جای نگذارند که بتواند ایران را به بازجویی های حملات تروریستی ربط دهد، یک روش عملیاتی شناخته شده از جانب نیروی قدس می باشد

نیروی قدس همیشه سعی بر این دارد که اشخاصی از کشورهای خاور میانه یا آسیا که دارای گذرنامه های غربی می باشند را به کار گمارد (مانند الربیعی، که هم دارای گذرنامه عراقی می باشد وهم نروژی)، از این جهت که طابعیت دوگانه مزایای بسیار دارد، بخصوص در مواردی که مربوط به تردد در سراسر جهان بدون مزاحمات می شود

کشور اردن به تمام اقدامات مورد نیاز جهت حفظ امنیت کلیه اتباع و بازدید کنندگان این کشور، ادامه می دهد

خالد الربیعی