سید سلمان صادقی عزیزلو

فعال واحد ۱۵۰۰ در سازمان اطلاعات سپاه

که در زمینه فعالیات های تروریستی فعالیات میکند

وی در چارچوب سمت خود، عملیات تروریستی در اوراسیا را به پیش میبرد

شماره ملی: ۱۶۲۰۵۱۴۲۴۹

تاریخ تولد: ۱۲/۱۰/۱۹۷۱

نام همسر: شهناز محمدزاده + ۳ 

آدرس محل سکونت: تهران - اتوبان شهید محلاتی - خیابان مدیر هاشمی - مجتمع عرش - منطقه جنوبی - ساختمان ارکیده 

خودرو: رنو پارس تندر، سفید رنگ، شملره پلاک: ۸۹۷۷۷ ه ۲۱