عزیزالله جمالی

عزیزالله جمالی فعال پر سابقه نیروی قدس. جمالی ۵۱ سال سن دارد.جمالی در فعالیت های عملیاتی نیروی قدس در خارج از ایران دست دارد