مجید علیئی

مجید علیئی - کارشناس موشکهای زمین به زمین در نیروی هوایی سپاه پاسداران است

وی یکی از عوامل جدید دخیل در پروژه های تسلیحاتی نیروی قدس در لبنان میباشد

- علیئی در اوائل ماه می ۲۰۱۹ همراه با مجید نواب در لبنان مشاهده شده

 مجیدی علیئی - متولد سال ۱۹۷۶