محمد رضا ابوالقاسمی

محمد رضا ابوالقاسمی - فعال عملیاتی ارشد در سپاه قدس

نام مستعار: یونس الیاسی

 Y21137395  شماره گذرنامه

محمد رضا ابوالقاسمی یکی از فعالان ارشد سپاه قدس است که در فعالیتنهای عملیاتی ویژه سپاه قدس در کشور های مختلف نقش بازی میکند. سوریه, عراق واردن از جمله این کشورها هستند

در چهارچوب فعالیتش, ابوالقاسمی از نامهای مستعاری چون یونس الیاس استفاده میکند. همچنین, در راستای این فعالیت, ابوالقاسمی از یک شرکت پوششی فعال در زمینه کشاورزی به نام هفت خوشه استفاده میکرده است

با وجود اینکه حکم جلب بین المللی او به جرم شرکت در عملیات تروریستی سپاه قدس در ماه فوریه ۲۰۱۲ در دهلی نو هندوستان, از سوی پلیس بین الملل صادر شده, ابوالقاسمی فعالیت تروریستی خود را ادامه میدهد. لازم به یاد آوری است که عملیات تروریستی فوق الذکر,‌که ابوالقامسی شخصا فرماندهی آن را به عهده داشته,‌به زخمی شدن ای یک زن دیپلمات اسرائیلی انجامیده است. قبل از رویداد این