محمد رضا زاهدی

مشخصات شخصی

نام ونام خانوادگی:‌محمد رضا زاهدی

نام مستعار: حسن مهدوی ویا رضا مهدوی

سمت: فرمانده سپاه لبنان نیروی قدس

متولد سال ۱۹۴۴ اصفهان

مسلط بر زبان فارسی وعربی

زاهدی فرمانده سپاه لبنان است واز سال ۲۰۰۸ تاکنون سمت مذکور را بر عهده دارد

زاهدی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ نیز سمت فرماندهی این سپاه را بر عهده داشته است واین دومین دوره وی در این سمت می باشد

در گذشته های دور؛ زاهدی فرمانده لشکر ۱۴ بود وطی جنگ عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) پای او شدیدا آسیب دید

طی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ زاهدی سمت های برجسته ای در سپاه پاسداران وفرماندهی قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت شهر تهران) وهمچنین معاونت فرماندهی نیروی قدس را بر عهده داشته است

در چهارچوب سمت فعلی خود به عنوان فرمانده سپاه قدس؛ زاهدی یکی از مهمترین عوامل دخیل در کمک های نظامی نیروی قدس به حزب الله لبنان و در حفظ روابط تنگاتنگ بین ایران واین سازمان وسرکرده آن؛ به شمار می رود. در این چهارچوب؛ وی مکررا از واحدهای حزب الله در البقاع؛ در مجاورت مرز سوریه؛ در جنوب لبنان و... بازدید می کند. ضمنا؛ به عنوان بخشی از وظفیت خود؛ زاهدی به طور دائم در جلسات شورای حزب الله طی آن خط مشی این سازمان طراحی و مشخص می شود؛ شرکت دارد

به علت دست اندرکاری زاهدی در فعالیت های تروریستی وی مشمول تحریماتی از جانب وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا شده است