حامد عبداللهی

سردار حامد عبداللهی فرمانده واحد 400 عملیات ویژه مسئول انجام طرح های تروریستی درسراسر دنیا است. او تهرانی الاصل و از محله شاه اباد می باشد. طی 6 سال اخیر حامد عبداللهی فرماندهی واحد مذکور را بعهده دارد

عبداللهی پیش از آنکه به سمت فرماندهی نیروی 400 منصوب شود در پست های مختلف انجام وظیفه کرده

فرمانده سپاه منطقه زاهدان و زابل

معاون قاسم سلیمانی در زمان فرماندهی او بر لشکر 41

رئیس اداره اطلاعات سپاه قدس

عبداللهی شخصاٌ در فعالیت های تروریستی و انفجار امکان مختلف دست داشته منجمله در انفجار مسجد اهل سنت شهر زاهدان بوسیله آر پی جی

به عنوان فرمانده واحد 400 عبداللهی مدیریت تمامی فعالیت های واحد مذکور را در دست دارد. در چارچوب این مسئولیت وی عملیات تروریستی را از زمان برنامه ریزی وجمع آوری اطلاعات و انتخاب طرز عمل همراهی کرده و تمامی این مراحل را تایید می کند و پس از اتمام عملیات نیز گزارش های مربوطه را دریافت می نماید

این فعالیتهای تروریستی عبداللهی را در فهرست اشخاص تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار داده