علی اکبر طباطبائی

نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر طباطبائی فرد

طباطبائی به اسم اکبر طهماسبی نیز معروف است. طباطبائی در مقام فرمانده سپاه پاسداران در آفریقا بر تمام فعالیت های عملیاتی سپاه در آفریقا منجمله ارسال تسلیحات، نظارت دارد. وی در ارسال جنگ افزار به سودان و محمولاتی که به گامبیا اختصاص داده شده بود و در اکتبر سال ۲۰۱۰ در نیجریه مصادره شد، دست داشت. طباطبائی در تعیین اهداف و تامین تدارکات لازمه جهت انجام عملیات تروریستی در دو سال اخیر دست داشته است

طباطبائی برای انجام فعالیت های خود از پاسپورت های مختلف رسمی جمهوری اسلامی استفاده می کند

پاسپورت شماره ۶۶۲۰۵۰۵ و پاسپورت شماره ۹۰۰۳۲۱۳

ایالات متحده آمریکا طباطبائی را به علت دست اندرکاری در ارسال جنگ افزار و انجام فعالیت های تروریستی در لیست افراد تحت تحریم خود قرار داده است