قاسم سلیمانی

احمد فرج قاسم سلیمانی متولد بیستم اسفند سال 1337 در استان کرمان است

وی از سال 1377 به عنوان فرمانده نیروی قدس درسپاه پاسداران خدمت می کند

فعالیت سلیمانی در سال 1355 با شرکت در سخنرانی ها و مجامع گوناگون بر علیه حکومت شاهنشاهی ایران آغاز شد. سلیمانی در سال 1358 به سپاه پاسداران پیوست. در آن زمان سپاه پاسداران در شهر کرمان شورای فرمانداری شهر را تاسیس نموده بود

در طول جنگ تحمیلی ایران و عراق یین سالهای 1360 الی 1367 در جبهه جنگید ودر نهایت به مقام فرماندهی لشگر 41 ثارالله منصوب شد

در سال 1377 سلیمانی به جانشینی احمد وحیدی وزیر دفاع کنونی ایران به سمت فرماندهی نیروی قدس برگزیده شد. در سال 1390 به درجه سرلشگری رسید

قاسم سلیمانی بعنوان فرمانده ارشد نیروی قدس در تمامی فعالیت ها وعملیات این نیرو نظارت وتمام جزئبات را تحت نظر دارد. کلیه عملیات نیروی قدس منحصراٌ به تأیید او انجام می گیرد بویژه عملیات تروریستی و تخریبی در اقصا نقاط دنیا و انتقال اسلحه ومهمات به سازمان های تروریستی و چریکی. سلیمانی شخصاٌ به تمام جزئیات و ریز تدارکات عملیات تخریبی وتروریستی نظارت دارد ویک یک این عملیات را منجمله جمع آوری اطلاعات عملیاتی وانتخاب اهداف و مقاصد خرابکاری ونوع اسلحه و روش انجام مناسب برای آنها را تأیید میکند. فرماندهان سپاه منطقه ای نیز تحت فرمان مستقیم قاسم سلیمانی قرار دارند و با ارائه گزارش و بعد از کسب اجازه برای انجام فعالیتهای عملیاتی در مناطق تحت مسئولیت خود اقدام می کنند

از آنجاییکه سلیمانی یکی از طراحان اصلی و مغز متفکر جمهوری اسلامی می باشد او با شدت و همت اهداف عقیدتی جمهوری اسلامی در منطقه را به پیش برده وهر چه بیشتر گسترش می دهد وبرای پیشبرد عملیات تخریبی و ترور در سراسر جهان فعال است

شایان ذکر است که سلیمانی بعنوان شخصی که مستقیماٌ با عملیات تروریستی درگیر است وارد لیست سیاه تروریست های بین المللی آمریکا شده

سلیمانی در زمینه های مالی وراهبردی وعملیاتی و گسترش روابط جمهوری اسلامی با کشور ها وارگانهای تندرو و افراطی منطقه از جمله سوریه وحزب الله لبنان و سازمان های تروریستی فلسطینی خصوصاٌ حماس و جهاد اسلامی نقش برجسته ای دارد. او در واقع برجسته ترین مقام رابط با سران کشورها وسازمان ها در منطقه منجمله عراق وسودان وترکیه بخصوص با رئیس جمهور سوریه بشار اسد میباشد

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس اسلحه ومهمات وتمام تجهیزات لازمه را برای سرکوبی قیام ملت سوریه میفرستد. این امر علاوه بر فرماندهان وسربازان و مشاورین نظامی است که این نیرو به همین منظور به سوریه اعزام میکند. حمایت سلیمانی از حکومت سرکوب کننده بشار اسد موجب آن شد که اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 2011 (1391) اسم او را وارد لیست تحریمات اتحادیه اروپا نماید

سلیمانی با مسئولین امنیتی و سیاسی ایران نیز روابطی بسیار نزدیک دارد بخصوص با خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به او اعتماد و ایمان کامل داشته و از او حمایت میکند. خامنه ای بدلیل تعهد خالص سلیمانی به آرمانهای انقلاب و رژیم او را شهید زنده میخواند

سلیمانی در سرکوب تظاهرات 88 نیز شرکت فعالی داشته است. خود او شخصاٌ چند روز پس از شروع این تظاهرات بصورت آشکار در سرکوب این تظاهرات درگیر بود . سلیمانی در یک اقدام غیر عادی با انتشار اعلامیه ای از مردم کرمان خواست که فوراٌ دست از تظاهرات بکشند وآرامش را حفظ کنند

همچنین سلیمانی یکی از صاحبان شرکت های نفتی و ساختمانی در ایران می باشد و از این راه پول هنگفتی به جیب میزند