مجید علوی

مجید علوی یکی از مقامات ارشد یگان عملیات ویژه واحد 400 نیروی قدس می باشد. وی در سمت های ارشدی در وزارت اطلاعات، منجمله به عنوان مسئول کشور های غربی به ایفای نقش پرداخته بود. در تاریخ 2009/07/26 به سمت معاون وزیر اطلاعات منصوب شد.طی سال 2011، علوی با پیوستن به واحد 400، تجریبات خود در زمینه عملیاتی وتروریستی در خارج از ایران، خصوصا در مناطق دور که با آنها از زمان پیشینه عملیاتی خود آشنایی داشت را در اختیار این واحد قرار داد.علوی از یک پاسپورت سیاسی با نام مستعار استفاده می نماید وبه کشورهای زیادی در شرق آسیا وخاورمیانه نیز سفر کرده است.علوی در چارچوب فعالیت های خود در واحد 400، مسئولیت دو بخش مرکزی زیر را بر عهده داشت:ا. پیاده سازی عملیات تروریستی مستقل در خارج از ایران، با تاکید بر نقاط دور از ایران.ب. همکاری و هماهنگی با سازمان ها و عوامل تروریستی خارج از کشور. در چارچوب فعالیت های خود در واحد 400، علوی فرماندهی عملیات تروریستی در کشورهای هندوستان، گرجستان وتایلند - (در ماه فوریه 2012) را نیز برعهده داشت