مجید علوی - اطلاعات جدید

همانطور که پیش از این منتشر شد علوی یکی از فرمانده ها برجسته واحد ۴۰۰ عملیات ویژه نیروی قدس به شمار می رود که فرماندهی شماری از اقدامات تروریستی سپاه قدس در سال ۲۰۱۲ را بر عهده داشته است

نام واقعی علوی محمد پور نعیمی متولد ۲۳.۳.۱۹۵۷ از تهران می باشد

وی بر زبان عربی تسلط داشته ودارای لیسانس مدیریت است

طی جنگ با عراق علوی در بخش امور نظامی وزارت اطلاعات فعالیت داشت

در سال ۲۰۰۷ به عنوان رئیس معاونت اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات انتخاب شد. در سال ۲۰۰۹ به سمت قائم مقام وزیر اطلاعات نیز منتصب شد وپس از حدودا دو سال از این سمت برکنار گردید وبه نیروی قدس پیوست

طی یک سال ونیم اخیر به عنوان بخشی از مساعدات ایران به رژیم سوریه علیه مخالفین مجید علوی مدیریت فعالیت های سپاه قدس در سوریه را به عهده دارد

در این چهارچوب علوی دائما از سوریه بازدید به عمل می آورد

طی سنوات کاری خود علوی با استفاده از گذرنامه سیاسی واسامی مستعار وجعلی به کشورهای زیادی در سطح جهان منجمله به کشور های آسیایی واروپایی سفر کرده است. ضمنا علوی از نام مستعار امیر مسعود اسدی تهرانی نیز استفاده می کند