افشاگریهای ۳۴۰ ادامه دارد:

پروژه ۲ - پروژه های تولید مواد اولیه مهم و ضروری برای راکتها و موشکها

رده ۳۴۰ دانش و اطلاعات مربوط به تولید مواد اولیه را که در جهت بهبود کارآیی و برد راکتها مورد استفاده قرار می گیرد به تشکیلات نیابتی منتقل می کند

در بین این مواد اولیه می توان از پودر آلومینیوم و پرکلرات آمونیوم نام برد که برای تولید پیشران جامد موشک مورد استفاده قرار میگیرد

پودر آلومینیوم

عوامل نیابتی مختلفی برای گذراندن دوره های آموزشی برروی زیرساختهای ایرانی موجود تولید پودر الومینیوم به ایران می آیند. این پودر بعنوان تقویت کننده حرارت احتراق در پیشران راکت مورد استفاده قرار میگیرد

ایرانیان در صدد هستند تا شرایط و امکانات تولید پودر آلومینیوم به صورت مستقل را برای جنبش جهاد اسلامی فلسطین مهیا کنند

مجری این پروژه از طرف جنبش جهاد اسلامی در نوار غزه عماد عاجز است

این پروژه با کمک دانشگاه مالک اشتر به ریاست دکتر علی مهدی پور عمرانی انجام می شود. این شخص به عنوان کارشناس مواد منفجره محسوب شده و در حال حاضر مدیریت آزمایشگاه مواد منفجره دانشگاه را بر عهده دارد

در گذشته در برنامه آماد جهت توسعه سلاح هسته ای ایران شرکت داشته و مرکز تحقیقات انفجار سازمان سپند را مدیریت می کرده است

پرکلرات آمونیوم

طی سالهای اخیر تنی چند ازعوامل نیابتی جهت گذراندن دوره های آموزشی تولید پرکلرات آمونیوم که یکی از ترکیباتی است که برای تولید پیشران جامد راکتها و موشکها مورد استفاده قرار میگیرد، به ایران آمده اند

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ سه تن از فعالان جنبش جهاد اسلامی به نام ابوعلی، ابواحمد و ابوحذیفه برای آموزش در این زمینه به ایران آمدند

همچنین ایرانیان برای تاسیس کارخانه تولید پرکلرات آمونیوم در خاک سوریه به نام "مزرعه" به سازمان جنبش جهاد اسلامی فلسطین کمک کرده اند. این یک سایت محرمانه است که حتی از چشم رژیم سوریه نیز پنهان نگاه داشته شده است


فرایند تولید پودر آلومینیوم

نقشه قسمتی از سیستم تولید پودر آلومینیوم

جمع بندی دوره های اموزشی تولید AP

سند توجیهی تولید AP

طرح قسمتی از خط  تولید AP