افشاگری: بخش فنی نیروی قدس (۳۴۰) به این صورت عمل میک

بخش فنی نیروی قدس مسئول پژوهش و توسعه و انتقال دانش و تجهیزات به کلیه عوامل نیابتی ایران منجمله حزب الله، جنبش جهاد اسلامی، ملیشاهای عراقی و حوثیهای یمن است

کار عمده این بخش بر روی پروژه های جنگ افزار تکنولوژیکی بخصوص موشکهای زمین به زمین و راکتهای زمین به زمین متمرکز شده است با این هدف که عوامل نیابتی که تحت حمایت ایران فعالیت می‌کنند به قابلیت تولید بومی دسترسی پیدا کنند

برای نیل به این منظور این بخش به طور مستمر با عوامل ساخت و تولید و پژوهشهای دانشگاهی و صنایع ایران در ارتباط است

این بخش که حمید فاضلی در راس آن قرار دارد، مستقیما تحت مسئولیت فرمانده نیروی قدس میباشد

:نحوه فعالیت این بخش

اکثر کارکنان این بخش دارای تخصصهای فنی، عمدتاً در رشته های مهندسی هستند

بعضی از سایتهای بخش فنی که برای تولید، پژوهش، آموزش و حتی آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند در داخل شهر تهران قرار دارند

این بخش علاوه بر اماکن خود در ایران، از طریق نمایندگیهای نیابتی ایران که برای تقویت سازی آن بکار گرفته میشوند، نیز فعالیت دارد

در هفته های آینده کمی از توسعه های اخیر این بخش را افشاء می کنیم

:پروژه اول

راکتهای سنگین

یکی از توسعه های بخش فنی، راکتهای سنگین و راکتهایی با حجم بیشتری از مواد منفجره که قادر به وارد آوردن آسیبهای مهلکتری هستند می باشد

:این بخش توسعه راکتهایی با بردهای مختلف را به عهده دارد، از جمله

راکت نافع - که بدر 3 نیز نامیده میشود، که یک راکت دوربرد با سرجنگی حدود 400 کیلوگرم است

راکت جهاد - راکتی با قطر حدود 17 اینچ، با برد حداکثر 20 کیلومتر و با سرجنگی حدود 400 کیلوگرم است

عوامل این بخش فنی (۳۴۰) ، در کنار توسعه راکتها، تمرینات و اموزشهایی را در زمینه تولید و پرتاب راکتها به عوامل نیابتی ارائه می دهند

این تمرینات در میدان تیر سمنان و سایت تمرینات شهید شعبانی (بادینده) انجام میشود