بدین ترتیب نیروی قدس فعالان جنبش جهاد اسلامی را در پایگاه شهید شعبانی در ایران تعلیم میدهد

هر سال در پایگاه شهید شعبانی دوره های آموزشی برای فعالان جنبش جهاد اسلامی برگزار میشود که در چارچوب آنها صدها نفر از فعالان، تعلیماتی در زمینه جنگ چریکی، استفاده از جنگ افزار، آماده سازی مواد منفجره و غیره طی میکنند

اکثر فعالان از نوار غزه، سوریه و لبنان به ایران میایند و از لحظه رسیدن و طی تمام مدت دوره، از کمک تنگاتنگی از سوی نیروی قدس برخوردار میشوند.  این دوره ها با یک رزمایش وسیع پایان میابند که عوامل ارشد جنبش جهاد اسلامی، زیاد نخاله و اکرم عجوری در آن شرکت میکنند

پس از تکمیل این دوره ها،  فعالان به کشورهای مبدا باز میگردند و تعدادی از آنها برای تعلیمات دیگر و پیچیده تر در ایران میمانند


سایت شهید شعبانی (مختصات 35.03257 51.87458)

ا. منطقه تعلیمات (1)

ب. سازه های مسکونی برای فعالان فلسطینی (2)

ج. ناحیه اداری + حمام (3)

د. مخزن آب بزرگ (4)

ه. آشپزخانه و غذاخوری (5)

و. محوطه نظامی که صرفا ورود ایرانیها به آنجا مجاز است  (6)