‏فعالان‏ ‏عراقی‏،‏ ‏تعلیمات‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏با‏ ‏هدایت‏ ‏ایران‏ ‏-  ‏سلول‏ ‏تروریستی‏ ‏ابومصطفی‏ ‏افشا‏ ‏شد

· سطح‏ ‏دخیل‏ ‏بودن‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏عراق‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏نظامی‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏افزایش‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏جمله،‏ ‏نیروی‏ ‏قدس‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏نیروی‏ ‏کشوری‏ ‏ایرانی‏ ‏،‏ ‏تسلط‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏صحنه‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏ملیشیاهای‏ ‏عراقی‏ ‏منجمله‏ ‏ملیشیای‏ ‏عصائب‏ ‏اهل‏ ‏الحق‏ ‏محکم‏ ‏میکند

· هم‏ ‏اکنون‏،‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏بازداشت‏ ‏فعالان‏ ‏انها‏ ‏در‏ ‏افریقا‏،‏ ‏سلول‏ ‏تروریستی‏ ‏ابومصطفی‏ ‏که‏ ‏متعلق‏ ‏به‏ ‏عصائب‏ ‏اهل‏ ‏الحق‏ ‏است،‏ ‏افشا‏ ‏گردیده‏ ‏است

· این‏ ‏سلول‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏پیشبرد‏ ‏اقدامات‏ ‏تروریستی‏ ‏بر‏ ‏ضد‏ منافع غرب‏ ‏در‏ ‏خاور‏ ‏میانه‏،‏ ‏اروپا‏،‏ ‏افریقا‏ ‏و‏ ‏کشورهای‏ ‏حوزه‏ ‏خلیج‏ ‏فارس‏ ‏تشکیل‏ ‏شده‏ ‏است‏

· در‏ ‏راس‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏شخصی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏کامل‏ ‏لازم‏ ‏الغراوی‏ ‏معروف‏ ‏به‏ ‏"‏ابو‏ ‏مصطفی‏" ‏قرار‏ ‏دارد‏

· ابومصطفی‏ ‏یک‏ ‏افسر‏ ‏اطلاعاتی‏ ‏سابق‏ ‏با‏ ‏درجه‏ ‏عمید‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏صاحب‏ ‏شرکت‏ ‏گردشگری‏ ‏النغم‏ ‏در‏ ‏بغداد‏ ‏است‏

‏أبو مصطفى

‏شرکت‏ ‏گردشگری‏ ‏النغم

· تا‏ ‏زمان‏ ‏درگذشت‏ ‏قاسم‏ ‏سلیمانی‏،‏ ‏ابومصطفی‏ ‏با‏ ‏هدایت‏ ‏مستقیم‏ ‏او‏ ‏فعالیت‏ ‏میکرد‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏درگذشت‏ ‏سلیمانی‏،‏ ‏هدایت‏ ‏او‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏ایرانی‏ ‏دیگری‏ ‏منتقل‏ ‏گردید‏

· از‏ ‏جمله‏ ‏وظایف‏ ‏ابو‏ ‏مصطفی‏،‏ ‏وی‏ ‏مسئول‏ ‏جذب‏ ‏عوامل‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏نیز‏ ‏میباشد‏

· دست‏ ‏راست‏ ‏ابو‏ ‏مصطفی‏ ‏رعد‏ ‏یاسر‏ ‏جبر‏ ‏العقابی‏ - ‏یک‏ ‏شخص‏ ‏عراقی‏ ‏معروف‏ ‏به‏ ‏"‏ابو‏ ‏مرتضی‏" ‏میباشد‏

‏عوامل‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏اشخاص‏ ‏عراقی‏ ‏دارای‏ ‏تابعیت‏ ‏عربی‏ ‏و‏ ‏خارجی‏ ‏هستند‏. ‏از‏ ‏جمله‏ ‏اشخاص‏ ‏عراقی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏حوزه‏ ‏خلیج‏ ‏فارس،‏ ‏ترکیه‏،‏ ‏المان،‏ ‏سوئد‏،‏ ‏نروژ‏،‏ ‏دانمارک‏ ‏و‏ ‏خاورمیانه‏ ‏زندگی‏ ‏میکنند‏. ‏بین‏  ‏فعالان‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏میتوان‏ ‏به‏ ‏اشخاص‏ ‏دارای‏ ‏تابعیت‏ ‏افریقایی‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏تحصیل‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏های‏ ‏علمیه‏ ‏از‏ ‏کشورهایی‏ ‏مانند‏ ‏سنگال‏،‏ ‏تانزانیا‏،‏ ‏نیجریه‏ ‏و‏ ‏غنا‏ ‏به‏ ‏عراق‏ ‏امده‏ ‏اند‏ ‏اشاره‏ ‏نمود‏

‏تعلیمات‏ ‏اولیه‏ ‏فعالان‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏در‏ ‏عراق‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏در‏ ‏هتل‏ ‏مسک‏ ‏در‏ ‏النجف‏ ‏انجام‏ ‏گرفته‏ ‏که‏ ‏طی‏ ‏این‏ ‏تعلیمات‏ ‏به‏ ‏اموزش‏ ‏جمع‏ ‏اوری‏ ‏اطلاعات‏ ‏مقدماتی‏ ‏برای‏ ‏عملیات‏ ‏و‏ ‏امتحان‏ ‏فعالان‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏انتخاب‏ ‏بهترین‏ ‏انها‏ ‏پرداخته‏ ‏اند‏

· عوامل‏ ‏ممتاز‏ ‏توسط‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏برای‏ ‏تعلیمات‏ ‏به‏ ‏لبنان‏ ‏اعظام‏ ‏گردیدند‏ ‏و‏ ‏اموزشهای‏ ‏اطلاعاتی‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏جذب،‏ ‏تعمیم‏،‏ ‏نشان‏ ‏و‏ ‏جمع‏ ‏اوری‏ ‏اطلاعات‏ ‏را‏ ‏گذرانده‏ ‏اند‏. ‏این‏ ‏مربیان‏ ‏عوامل‏ ‏لبنانی‏ ‏شیعه‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏بخاطر‏ ‏پوشش‏ ‏از‏ ‏اسامی‏ ‏مستعار‏ ‏ابوزینب‏ ‏و‏ ‏ابوفاطمه‏ ‏استفاده‏ ‏کردند‏

· این‏ ‏تعلیمات‏ ‏در‏ ‏چند‏ ‏سایت‏ ‏در‏ ‏لبنان‏ ‏انجام‏ ‏گرفته‏ ‏که‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مرکزی‏ ‏ترین‏ ‏انها‏ ‏در‏ ‏قلعه‏ ‏جابر‏ ‏بوده‏

فعالان‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏

ساکنان‏ ‏دانمارک

‏تامیم‏ ‏جاسم‏ ‏حسن‏ ‏الشویلی‏ 

‏میسر‏ ‏محسن‏ ‏حمود

‏ساکنان‏ ‏المان

‏حامد‏ ‏خلف‏ ‏الساعدی‏ (‏لغب‏: ‏ابو‏ ‏کرار‏)  

سعدون‏ ‏السراجی‏ (‏لغب‏: ‏ابو‏ ‏کریم‏) 

‏تبعه‏ ‏سنگال‏

–‏  ‏شخص‏ ‏سنگالی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشورش‏ ‏دستگیر‏ ‏و‏ ‏مورد‏ ‏بازجویی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏

Abdoulaye diop Fall


در‏ ‏ادامه‏ ‏به‏ ‏فعالان‏ ‏دیگر‏ ‏این‏ ‏سلول‏ ‏خواهیم‏ ‏پرداخت