افشاگری: شاخه ای از ۸۴۰ در سوریه به این صورت فعالیت می کند

در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران برای کسب تسلط و تاثیر گذاری در منطقه، نیروی قدس سپاه پاسداران اقدامات خود را

رده ۸۴۰ واحد عملیات تروریستی نیروی قدس، از این شاخه به عنوان پایگاه و خط مقدم جبهه خود در سوریه استفاده می کند.  این پایگاه از اوایل سال ۲۰۱۹ به دلیل وجود مرز مشترک این منطقه با اسرائیل، به عنوان پایگاه مقدم عملیات تروریستی ایران بر علیه اسرائیل فعالیت خود را آغاز کرده است

این پایگاه تاکنون موفق شده است تعدادی از عوامل بومی را جهت جمع آوری اطلاعات و انجام فعالیتهای تروریستی به کار بگیرد که این اقدامات به سرانجام نرسیده است. از جمله این پایگاه مسئول قرار دادن محموله های انفجاری در مرز اسرائیل و سوریه بوده که در ماه آگوست و نوامبر کشف شد. کلیه فعالیتهای پایگاه مورد تائید جواد غفاری رئیس عملیات ایران در سوریه می باشد. از زمان تشکیل این پایگاه تعداد زیادی از فعالان قدس برای دیدار به این محل آمده اند که در رأس آنها می شود از فرمانده رده ۸۴۰ سردار باقری نام برد

این پایگاه در مختصات 

Lat 33.50144N Long 36..27884E" 

در نقطه ای قرار دارد که به شکل یک ساختمان مسکونی معمولی به نظر می رسد. یکی دیگر از مراکز این پایگاه با هماهنگی حکومت سوریه از داخل پایگاه امنیت ملی این کشور در نجها فعالیت می کند

در ماه اکتبر گذشته افراد ناشناسی به ساختمان این پایگاه حمله بردند و از قرار معلوم به سادگی بر نگهبانان مسلط شدند. در حین این حمله دهها اسناد و مدارک محرمانه این پایگاه که شامل مشخصات و جزئیات اهداف و فعالیتها بود به سرقت رفت

از جمله کارکنان این پایگاه مجتبی هاشمی و محسن محمدی از فعالان با سابقه ۸۴۰ میباشند که به طور مداوم بین ایران و سوریه در حال سفر هستند