مشخصات جدید در مورد سلول تروریستی در کنگو که در

VS-QUDS افشا شده

  • اخیرا در VS-QUDS منتشر شده که طی ماه های اخیر یکی از فعالیتهای زیرساخت تروریستی در کنگو که توسط واحد ۸۴۰ نیروی قدس (یکی از بازوهای تروریستی رژیم ایران که در سراسر جهان فعالیتهای تروریستی صدور میکند) هدایت میشد خنثی گردید. اکنون ما مشخصات جدیدی در مورد عواملی که در پشت صحنه این زیرساخت قرار دارند و اهدافی که اعضای این زیرساخت قصد اسیب رسانی به آنها را داشتند را افشا میکنیم.

  • همانطور که قبلا منتشر شد، عامل مرکزی در این زیرساخت یک شخص پاکستانی به نام مهدی حسن میباشد.

  • به مهدی حسن ماموریت داده شده که چهار نفر سوژه در کنگو را مورد هدف قرار دهد.

  • در چارچوب بازجویی که در مورد فعالیت مهدی حسن انجام گرفته، اطلاعاتی مبنی بر اینکه مهدی حسن بر علیه عوامل آمریکایی و یهودی در کنگو به عنوان پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران عمل میکند دریافت گردیده.

  • به نظر میرسد که مهدی حسن خانه خباد در کینشازا را زیر نظر گذاشته و احتمالا در سراسر گمبه و منطقه سکونت دیپلماتها که سفرای زیادی از کشورهای غرب در آنجا زندگی میکنند دیده شده.

  • برخی از اعضای این زیرساخت در حین بازجویی عکسهای علی تنهایی و حمید زراعتی، عوامل عملیاتی کلیدی واحد ۸۴۰ نیروی قدس را به عنوان "مغز" پشت صحنه فعالیتهای عملیاتی شناسایی کردند.

  • حمید زراعتی تحت فرمان عامل عملیاتی واحد، محسن علی نژاد کری بزرگ (که در عکس دیده میشود) میباشد.

محسن علی نژاد کری بزرگ