علی اکبر نوروزی شایان

علی اکبر نوروزی شایان یکی از افراد عملیاتی نیروی قدس میباشد که در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ قصد انجام یک عملیات تروریستی در تایلند را داشته است. اخیرا نوروزی شایان در سوریه فعالیت دارد

در صبح روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۲, کمی پیش از انفجار بمبی در یک آپارتمان در بانکوک, نوروزی شایان از تایلند میگریزد. این بمب هنگام آماده سازی آن توسط یکی از گروه های نیروی قدس در آستانه یک عملیات تروریستی منفجر شده بود

عوامل بلند پایه پلیس تایلند وی را یک عامل کلیدی در طراحی عملیات تروریستی که قرار بود در بانکوک انجام گیرد, خوانده اند

حکم دستگیری وی از طرف مراجع قانونی در تایلند به جرم شرکت در این رویداد صادر شده است