رده ۳۴۰ به صنایع مختلف ایران در توسعه انواع پلتفرم های هوایی- پهپاد و کواد کوپتر برای پروکسی های ایران کمک میکند.

در بین پلتفرمهایی که توسعه میدهد


 ا.         تلاش و تلاش سیستم

صحبت از یک پهپاد انتحاری در میان است که قابلیت حمل حدود ۲ کیلوگرم مواد منفجره را دارد. در ضمن دارای دقت بسیار بالایی است. در این پهپاد یک نرم افزار اختصاصی  ایرانی به نام کیان وای پوینت مورد استفاده قرار میگیرد. در ضمن به ارتفاع ۳۰۰ متر و برد ۱۲۰ کیلومتر میرسد

ب.          دوج - پهپاد انفجاری و جمع اوری اطلاعات قابلیت حمل مقدار زیادی مواد منفجره را دارد

ج.           صیاد-۵۲ :  پهپاد تصویربرداری و سکوی تسلیحاتی، مخصوص برد حدود ۵۲ کیلومتر، به ارتفاع ۳ کیلومتری رسیده و دارای دوربین با برد ۲۰ کیلومتری قابل کنترل توسط اپراتور  میباشد

د.           پهپاد فانتوم ۴: مخصوص برد ۸۰۰ متر  و  عمود پرتاب است. طرح ایرانی به این پهپاد سیستم پرتاب مواد منفجره را نیز اضافه میکند

ه.         پهپاد تصویربرداری : این پهپاد دارای یک دوربین مخصوص است و احتمال کشف آن غیر ممکن است و صدا ایجاد نمیکند. سخن از یک پهپاد است که میشود صرفا آنرا پرتاب کرد و مکان را ترک کرد. این پهپاد قادر به بازگشت به محل پرتابش میباشد